Countus Groep

countusSlider2

Countus Groep
No-nonsense en sterk klant- en mensgericht
De Countus Groep is een accountants- en adviesorganisatie met circa 675 medewerkers. Countus heeft 22 vestigingen verspreid over de provincies Overijssel, Flevoland, Friesland, Gelderland, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant.

Ooit voortgekomen uit landbouworganisaties in Overijssel en Flevoland, is de cultuur binnen de organisatie te kenschetsen als no-nonsense en sterk klant- en mensgericht. Zij wijkt qua structuur af van de reguliere accountantsorganisaties omdat Countus geen vennotenstructuur- en cultuur kent.

Superieure kwaliteit, extern en intern
Waar het ons om gaat, is om samen met de klant… lees meer

Countusgroep: Mensen vormen ons belangrijkste kapitaal

Ons streven
Countus streeft in haar arbeidsomstandighedenbeleid onder meer naar:

  • Het beperken van ongewenst personeelsverloop.
  • Een aanvaardbaar percentage ziekteverzuim.
  • Het bewaken van een acceptabele werkdruk voor alle medewerkers.
  • Een optimale interne communicatie en samenwerking.
  • Voldoende mogelijkheden tot opleiding en loopbaanontwikkeling.
  • Waarborgen, evalueren en bijstellen van de (arbeids)voorwaarden voor welzijn, gezondheid en veiligheid.

lees meer