Bedrijfsarts.nl
IntroductieOpleidingenWerkervaringNevenactiviteitenKlanten

Een resultaat gerichte bedrijfsarts die werken als noodzaak ziet om gezond te blijven.  Snelle re-integratie in samenspraak tussen werkgever en werknemer is het ultieme succes om te komen tot demedicalisatie en een laag verzuim. Van onnodig thuisblijven wordt je ziek. De werkgever en de werknemer in de lead is de basis voor succes!

1972-1979 V.W.O.
1981-1982 propedeuse medicijnen
1982-1984 kandidaats medicijnen
1985-1987 propedeuse psychologie
1984-1988 doctoraal medicijnen
1987-1988 doctoraal psychologie (nieuwe stijl)
1988-1990 arts examen (oude stijl)
1995-1999 opleiding bedrijfsarts nieuwe stijl Corvu te Amsterdam (scriptie in het register v. beroepsziekten)
2004-sept. herregistratie als bedrijfsarts via SGRC

1990-1991 Arts-assistent verblijfs/behandelafdeling Psychiatrisch Centrum Joris te Delft
1991-1991 Arts-assistent verslavingsafdeling Delta Ziekenhuis te Rotterdam
1991-1992 Arts-assistent verpleeghuis, behandelafdeling en huisarts Parnassia te Den Haag
1992-1994 Verzekeringsarts BVG te Rotterdam, later arbeidsgeneeskundige BVG
1994.2004 Bedrijfsarts/adviseur bij Maetis-arbo voor grote accounts in de gezondheidszorg
1997-2006 Coordinerend accountverantwoordelijke en bedrijfsarts bij het Maasstad ziekenhuis
1999-2000 Coördinator/accountverantwoordelijke voor het Academisch Ziekenhuis Rotterdam
1999-2001 Coördinator/accountverantwoordelijke voor de Erasmus Universiteit Rotterdam
1999-2001 Managementteam Maetis arbo regio Rotterdam
2000-2006 Coördinerend accountverantwoordelijke en bedrijfsarts bij het Maasstad Ziekenhuis
2000-2002 Sectorcoördinator groot zorg bij Maetis arbo
2000-2005 Freelance bedrijfsarts bij de Arbo-Unie.
2000-heden Zelfstandig gevestigd bedrijfsarts werkzaam via Arboboer B.V. bij grote accounts, functionerend als coördinerend en innoverend bedrijfsarts voor interne arbo-diensten.
2001-heden Medisch adviseur voor een groot letselschade/verhaalsschade bedrijf
2005-heden Co-trainer PTSS voor accreditatie van bedrijfsartsen i.s.m. het Instituut Voor Psychotraumata
2002 Medeauteur van het winnend artikel “Onnodig thuis” in het Medisch Contact en winnaar van de Zilveren Zeepkist 2002
2005 Publicatie van succes i.h.k.v. verzuimreductie:
• Arbo, vakblad over arbeidsomstandigheden, 2005, nr 9, blz. 56 t/m 59
• Medisch Ondernemen 2006, nr. 1, blz 26-27
• Personeelsbeleid, 2006, nr.5, blz 23 t/m 25

Klantgebonden activiteiten:
Het opzetten van zeer effectief verzuimbeleid en arbo zorgsystemen bij kleine en grote organisaties met de verantwoordelijkheid in de lijn, demedicaliserend en het moet op de locatie van de klant. Inzicht geven aan management en directie/raad van bestuur over de financiële consequenties van arbo en verzuimbeleid. Het effectief reduceren van lang verzuim en WIA instroom met 80-90%. Psychisch langdurig verzuim is een zeldzaamheid geworden door een direkte communicatie met de behandelaar en waarbij de behandelaar direkt contact heeft met de leidinggevende. Het samen met de klant naar boven halen van de verborgen agenda van werknemers waardoor het basale probleem structureel aangepakt en geelimineerd kan worden.

Optimale communicatie naar de leidinggevende waarbij het aanspreken van deze niet uit de weg gegaan zal worden bij medicalisering en het niet aanspreken van de werknemer op zijn eigen verantwoordelijkheid en oplossingsvermogen. Eindverantwoordelijke voor de dienstverlening en zakelijke gesprekspartner bij tussentijdse evaluatie, facturering en verlenging contract. Het geven van presentaties aan management en/of directie Voor de klant bezwaarprocedures voeren, ihkv van de WIA, om verzuimkosten te reduceren. Inkomsten genereren voor de klant die voortvloeien uit verzuim begeleiding en preventieve aanpak van verzuim. Het fungeren als case manager voor de werknemers. Het aansturen van diverse arbo werknemers bij klanten die de eigen regie willen voeren en waarbij de multidisciplinaire samenwerking veruit de boventoon voert.

Er wordt intensief samengewerkt met psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidshygiënist, bedrijfsarts, bedrijfsverpleegkundige, arbeidsdeskundige e.a. Het opstellen van protocollen op diverse gebieden. Het geven van verzuim trainingen.

Haga ziekenhuis
!Woonbron
Schouten & Nelissen
Oogziekenhuis Rotterdam
CWS-boco
European Bulk Services
Lectric BV
Klip BV
Duiker
Vollebrecht BV
Kraamzorg
Arbodienst van het Academisch Ziekenhuis Utrecht
Tiff Company
Schulz Rijnvaart BV
Keurmerk Financiele dienstverlening
Havestate BV