Bedrijfsarts.nl bevordert daadwerkelijk snelle re-integratie

marijke_megens

“Snelle re-integratie van de werknemer. Bedrijfsarts.nl maakt deze belofte waar in tegenstelling tot andere bedrijfsartsen.” Marijke Megens, directeur van de Thebe Thuiszorg Midden-Brabant is daarom dik tevreden over de samenwerking met Bedrijfsarts.nl. “Onze managers hebben nu geleerd hoe ze strak kunnen sturen op het gedrag van hun medewerkers. Het grijs verzuim is daardoor sterk verminderd.”

“Managers behouden de eindregie in het verzuimproces”

“Sinds drie jaar houden bedrijfsartsen Jan den Besten en Kees de Boer bij ons in huis spreekuur. Bij de start verzorgden zij een verzuimtraining voor al onze leidinggevenden. Dit gaf handen en voeten aan hun rol in het verzuimproces. Prettig is dat Bedrijfartsen.nl de beslissing tot werkhervatting aan de leidinggevende overlaat. Uiteraard geven de bedrijfsartsen wel advies op basis van hun medische bevindingen. Ze vervullen voor de managers een coachende rol. Bij een verschil van inzicht, vindt er een gesprek plaats. Daarvoor kunnen onze managers rechtsreeks bellen met het 06-nummer van de bedrijfsartsen of even binnenlopen. De lijnen zijn kort, wat bijdraagt aan de goede onderlinge communicatie.”

“Ons jaarlijks verzuim nam af met 3%”

“Ons jaarlijks verzuimgemiddelde is inmiddels gedaald van 8 naar 5%. Uiteindelijk streven we met elkaar naar 4%. Het op menselijke manier beïnvloeden van het verzuimgedrag, werpt duidelijk zijn vruchten af. Dankzij Bedrijfsarsten.nl zitten we er nu veel strenger bovenop. Voorheen meldden werknemers zich ook ziek, wanneer ze een geschil hadden met hun leidinggevende. Zo’n ziekmelding accepteren we nu niet meer. Werknemer en leidinggevende moeten het samen oplossen en wel op de werkvloer.”

Thebe, Thuiszorg
Thebe biedt alle inwoners van West- en Midden-Brabant een breed en betaalbaar zorgaanbod. Van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en voeding- en dieetadvisering tot zorg in woonzorgcentra. Alles is erop gericht cliënten zoveel mogelijk een aangenaam zelfstandig leven te laten leiden. Zo’n 8000 deskundige, gemotiveerde medewerkers staan borg voor persoonlijke en professionele zorg. Bij de Thuiszorgtak van Thebe werken zo’n 1400 mensen verspreid over dertig verschillende locaties, waarover Marijke Megens directeur is.