Visie

Uw bedrijf, onze bedrijfsartsen

De werkgever én de werknemer in de lead is de basis voor ons succes!
We zijn resultaat gerichte bedrijfsartsen die werken als noodzaak zien om gezond te blijven. Snelle re-integratie in samenspraak tussen werkgever en werknemer is het ultieme succes om te komen tot een laag verzuim.
Van onnodig thuisblijven wordt je ziek.

Onze missie: Mensen in bedrijven gezond maken én houden
We begeleiden zieke werknemers terug naar het werk. Een goede begeleiding is een vereiste voor ons. Dit doen we in nauwe samenwerking met de werknemer en werkgever.
We inventariseren wat de oorzaak is en proberen een beeld te krijgen van andere, bijkomende, factoren.
Immers waarom meldt de ene werknemer met lichamelijke of geestelijke klachten zich wel ziek en de ander niet.
Motivatie, relatie met de werkgever, maar ook privé factoren willen nog wel eens de doorslag geven voor een werknemer om zich ziek te melden.
Meldt een werknemer werkgebonden factoren, dan zullen we altijd informeren naar de visie van de werkgever.
Bij medische onduidelijkheden nemen we contact op met de behandelende sector.

Wij kunnen rechtstreeks naar specialisten doorverwijzen en beschikken over een uitgebreid netwerk van deskundigen op (para)medisch, psychisch, sociaal, juridisch en HR terrein Contracten en afspraken met deze deskundigen kennen een korte wachttijd.

Naast ziekteverzuim is preventie ook een belangrijk onderdeel binnen ons werkveld.
Voor een gespecialiseerd werkplekonderzoek schakelen we deskundigen in.
Onze visie: voorkomen is beter dan genezen.