Werkwijze

De bedrijfsartsen van Bedrijfsarts.nl begeleiden uw zieke werknemer terug naar het werk. Zij inventariseren wat de oorzaak is en proberen een beeld te krijgen van andere, bijkomende, factoren. Immers waarom meldt de ene werknemer met lichamelijke of geestelijke klachten zich wel ziek en de ander niet. Motivatie, relatie met de werkgever, maar ook privé factoren willen nog wel eens de doorslag geven voor een werknemer om zich ziek te melden.

Tijdens een verzuimconsult krijgen de bedrijfsartsen van Bedrijfsarts.nl een indruk omtrent de arbeidsomstandigheden. Maar een werkgever kan ook opdracht geven een werknemer te spreken of een werkplek te bekijken. Voor een gespecialiseerd werkplekonderzoek kunnen de bedrijfsartsen zorgen voor deskundige(n). Zij kunnen u adviseren t.a.v. het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de implementatie daarvan, preventieve onderzoeken en gezondheidsscreening van werknemers.