Countus Groep : No-nonsense en sterk klant- en mensgericht

countusSlider

De Countus Groep is een accountants- en adviesorganisatie met circa 675 medewerkers. Countus heeft 22 vestigingen verspreid over de provincies Overijssel, Flevoland, Friesland, Gelderland, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Noord-Brabant.

Ooit voortgekomen uit landbouworganisaties in Overijssel en Flevoland, is de cultuur binnen de organisatie te kenschetsen als no-nonsense en sterk klant- en mensgericht. Zij wijkt qua structuur af van de reguliere accountantsorganisaties omdat Countus geen vennotenstructuur- en cultuur kent.

Superieure kwaliteit, extern en intern
Waar het ons om gaat, is om samen met de klant actief te werken aan het vergroten van de waarde van uw onderneming in al haar facetten. Dit hoeft niet altijd in financiële termen uitgedrukt te worden. Wij doen dit door het leveren van kwalitatieve dienstverlening op het gebied van accountancy, bedrijfsadvisering, fiscale advisering, personeelsmanagement, subsidieadvies en hoogwaardige consultancy en interim-managementoplossingen. Met veldwerk verdiepen wij ons in het reilen en zeilen van onze klanten. Door dat veldwerk verbreden wij onze kennis en geven wij u als klant meer inzicht in uw onderneming.

Wij adviseren de MKB-er, vrije beroepsuitoefenaar of agrariër met het nemen van strategische beslissingen gericht op de toekomst. Klanten kunnen bij ons terecht voor advies in elk stadium van de levenscyclus van uw bedrijf, van start tot bedrijfsbeëindiging.

Onze waarden
De volgende waarden vormen de basis voor ons gedrag wat betreft de vormgeving van excellente dienstverlening:

  • Klanttevredenheid: de basis is het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten door creatieve oplossingen aan te dragen.
  • Kwaliteit: al ons doen en laten is gericht op het leveren van superieure kwaliteit, extern en intern.
  • Plezier: plezier uitstralen in waar wij mee bezig zijn.
  • Resultaat: voor de klant, de collega’s, de stakeholder en omgeving.

Mensen vormen ons belangrijkste kapitaal
Countus biedt een inspirerende en uitdagende werkomgeving en moderne arbeidsvoorwaarden, waardoor een goede balans tussen werk en privé mogelijk is. Dat Countus een afwijkende cultuur heeft ten opzicht van andere accountantskantoren wordt bijvoorbeeld zichtbaar met de mogelijkheid tot MedewerkerPartticipatie: Mepa. Onze medewerkers kunnen meedelen in de winst, wat ze jaarlijks een aantrekkelijk extraatje kan opleveren. Ze worden in de gelegenheid gesteld om participatie-certificaten aan te kopen, waardoor ze feitelijk partner worden.

Medewerkers kiezen voor Countus, omdat ze een organisatie zoeken waarbij iedereen meetelt en waarbij rekening wordt gehouden met een gezonde balans tussen werk en privé. Tegelijk kunnen ze profiteren van de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van een organisatie met ambities:

  • Plezier: de belangrijkste reden is misschien wel het plezier in het werk en de informele en open werksfeer. Wij doen er alles aan om dit in de praktijk waar te maken en verwachten ook van de medewerker dat die hieraan een directe bijdrage levert.
  • Uitdaging: streven naar topkwaliteit en een excellente dienstverlening betekent dat onze medewerkers samen met collega’s continu worden uitgedaagd om de kwaliteit van het werk en de dienstverlening te verbeteren. Wij zoeken bovendien samen met onze medewerkers naar de functie en rol die het beste passen en waarbij de kwaliteiten het beste tot zijn recht komen. Dit alles is leuk, leerzaam en het scoort bovendien.
  • Persoonlijke ontwikkeling: Countus biedt ruimte en perspectief voor persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing.

Arbo-catalogus en evaluatie
Countus wil al het mogelijke doen om bij te dragen aan de uitvoering van alle wettelijke voorschriften en richtlijnen op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuimbegeleiding. Dit kan alleen worden bereikt op basis van concrete afspraken, richtlijnen en werkprocedures. De afspraken worden vastgelegd in een arbo-catalogus.

Periodiek evalueren we ons Arbobeleid en de resultaten van onze specifieke acties. Deze kunnen leiden tot aanpassing van een plan van aanpak. De uitvoering van de afspraken, richtlijnen en procedures vindt plaats onder verantwoordelijkheid van ons management. De Ondernemingsraad (OR) heeft medezeggenschap op Arbogebied. Waar gewenst wordt een OR-lid opgenomen in overlegsituaties waarin een Arbo-onderwerp aan de orde komt.

Meer informatie: www.countus.nl