Klachtenregeling

U meldt de klacht aan bij bedrijfsarts.nl

De klacht nemen wij in behandeling onder de voorwaarde dat u al contact hebt gezocht met uw bedrijfsarts om de klacht te bespreken en zo mogelijk op te lossen.

Indien de klacht dan niet naar uw tevredenheid is opgelost zullen wij deze in behandeling geven bij een mediator die gespecialiseerd is in het oplossen van geschillen en klachten. Als de klacht dan wederom niet naar tevredenheid is afgehandeld geven wij deze in behandeling bij een externe bureau, de ZFB(Vereniging Zelfstandige en Freelance Bedrijfsartsen) , die een onafhankelijke klachten commissie de klacht laat behandelen de gestelde termijn voor klachtafhandeling.

Download hier de klachtenregelement-ZFB