Alphatrans: Veiligheid voor alles!

Alphatrans

Aanleiding
De punt van de pen kwam toevalligerwijs zo’n vijf jaar geleden terecht op de ‘B’ van Besten den, J. in de rubriek bedrijfsartsen van de Gouden Gids. Sindsdien is Jan den Besten van Bedrijfsarts.nl kind aan huis bij het transportbedrijf van Martin Bos, Alphatrans. “Die naam is op precies dezelfde manier ontstaan,” lacht Bos. “Ook met het pennetje. Als accountant van huis uit, ben ik namelijk gespeend van elke creativiteit. We hebben het wel bewust bij de ‘A’ gezocht, want die komt altijd het eerste met googlen. Is wel handig.” zegt de succesvolle ondernemer die een gezonde dosis zelfkennis bezit.

Jan den Besten: duidelijke rapportages
“Ja, ik loop altijd even bij hem binnen als hij hier spreekuur houdt. We sturen ook alle nieuwe medewerkers bij hem langs voor een kennismakingsgesprek. Dat ik rook vindt ‘ie trouwens ook maar niks,” vertelt Bos die de werkwijze van Den Besten zeer weet te waarderen.
“Het was voor ons een verademing, toen Jan kwam. Hij is, mag ik wel zeggen, op de hand van de werkgever. De mensen worden niet teveel gepamperd. Hij stelt een behandelplan voor en zijn rapportages zijn duidelijk en daar houden wij ons aan. Als Jan zegt dat die werknemer weer voor zoveel procent aan het werk kan, dan is dat zo. Dat voorkomt dat wij in discussie moeten over het ziektebeeld. Ja, Jan is zeer geïnteresseerd in het bedrijf en in de mensen die er werken.”

Prettig georganiseerd
“We hebben natuurlijk wel een bijzondere organisatie waar werknemers grotere risico’s lopen op een bedrijfsongeval. Maar bij Alphatrans gaat veiligheid voor alles! Zo zien we extra streng toe op de naleving van het rij- en rusttijdenbeleid. We hebben tweemaandelijkse bijeenkomsten waar dingen besproken worden waar onze mensen tegenaan lopen en we hebben natuurlijk een speciaal chauffeurshandboek, waarin alle veiligheidsmaatregelen zijn neergelegd.” Martin toont het vuistdikke boekwerk dat voor hem op het bureaublad ligt.
“Eigenlijk hebben we het hier met elkaar heel prettig georganiseerd. Ellen mijn vrouw, met wie Jan den Besten eigenlijk het meest contact heeft, omdat ze de personeelszaken behartigt, ‘is van de ziekenboeg’, gaat ook op bezoek met een bloemetje. Jan is de medische schakel en ik de meer zakelijke. Ik vind wel dat je als werkgever ook verplicht bent je met de sociale kant bezig te houden. Zo hebben we binnenkort bijvoorbeeld een bijeenkomst waar een voedingsdeskundige tips komt geven voor een goede voeding. De chauffeurs zitten altijd langs weg en dan wil een gezonde maaltijd er nog wel eens bij inschieten. Daarnaast zorgen we voor ergonomisch verantwoorde materialen en ja, ook de werksfeer is er erg belangrijk. We doen regelmatig leuke dingen met elkaar. Op vrijdag gaat de telefoon er uit en wordt de week gezellig afgesloten. Daarnaast hebben we het zogenoemde ‘Chauffeursfeest’, dat alleen maar zo heet, maar waaraan het hele personeel deelneemt. Geen sportdagen meer, dat hebben we een keer gedaan, maar daar is alleen dokter Jan wijzer van geworden. Die dag leverde vijf geblesseerde werknemers op!
Of ik Jan den Besten bij andere bedrijven zou willen aanbevelen? Natuurlijk, hij is de beste, dus dat doe ik al!”