Countusgroep: Mensen vormen ons belangrijkste kapitaal

countusSlider2

Ons streven
Countus streeft in haar arbeidsomstandighedenbeleid onder meer naar:

  • Het beperken van ongewenst personeelsverloop.
  • Een aanvaardbaar percentage ziekteverzuim.
  • Het bewaken van een acceptabele werkdruk voor alle medewerkers.
  • Een optimale interne communicatie en samenwerking.
  • Voldoende mogelijkheden tot opleiding en loopbaanontwikkeling.
  • Waarborgen, evalueren en bijstellen van de (arbeids)voorwaarden voor welzijn, gezondheid en veiligheid.

Verzuim met 2% gedaald
Een belangrijke rol in onze aanpak bij arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim is weggelegd voor de bedrijfsarts. Sinds 2009 werken we samen met Jan den Besten en in die tijd is ons verzuim gedaald tot 2%. Met Jan hebben we een zeer kundige, flexibele en duidelijk communicerende bedrijfsarts. In de wisselwerking tussen organisatie en bedrijfsarts zijn we samen in staat de begeleiding van zieke medewerkers op te pakken, met een uitstekend resultaat.