Referenties

Bedrijfsarts.nl bevordert daadwerkelijk snelle re-integratie

marijke_megens

“Snelle re-integratie van de werknemer. Bedrijfsarts.nl maakt deze belofte waar in tegenstelling tot andere bedrijfsartsen.” Marijke Megens, directeur van de Thebe Thuiszorg Midden-Brabant is daarom dik tevreden over de samenwerking met Bedrijfsarts.nl. “Onze managers hebben nu geleerd hoe ze strak kunnen sturen op het gedrag van hun medewerkers. Het grijs verzuim is daardoor sterk verminderd.” Lees meer


Countusgroep: Mensen vormen ons belangrijkste kapitaal

countusSlider2

Ons streven
Countus streeft in haar arbeidsomstandighedenbeleid onder meer naar:

  • Het beperken van ongewenst personeelsverloop.
  • Een aanvaardbaar percentage ziekteverzuim.
  • Het bewaken van een acceptabele werkdruk voor alle medewerkers.
  • Een optimale interne communicatie en samenwerking.
  • Voldoende mogelijkheden tot opleiding en loopbaanontwikkeling.
  • Waarborgen, evalueren en bijstellen van de (arbeids)voorwaarden voor welzijn, gezondheid en veiligheid. Lees meer

Alphatrans: Veiligheid voor alles!

Alphatrans

Aanleiding
De punt van de pen kwam toevalligerwijs zo’n vijf jaar geleden terecht op de ‘B’ van Besten den, J. in de rubriek bedrijfsartsen van de Gouden Gids. Sindsdien is Jan den Besten van Bedrijfsarts.nl kind aan huis bij het transportbedrijf van Martin Bos, Alphatrans. “Die naam is op precies dezelfde manier ontstaan,” lacht Bos. “Ook met het pennetje. Als accountant van huis uit, ben ik namelijk gespeend van elke creativiteit. We hebben het wel bewust bij de ‘A’ gezocht, want die komt altijd het eerste met googlen. Is wel handig.” zegt de succesvolle ondernemer die een gezonde dosis zelfkennis bezit. Lees meer